Warszaty w Zurichu dotyczące publikowania wyników ocen jakości.

W dniach 16 – 17 stycznia 2014 r. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)Swiss Center of Accreditation and Quality Assurance in Higher Education (OAQ) organizują w Zurichu warsztaty poświęcone publikacji wyników jakości kształcenia – celu publikacji, struktury i zawartości. Warsztaty są organizowane w ramach projektu „Transparency of European higher education through public quality assurance reports” (EQArep).

Celem spotkania jest analiza potrzeb interesariuszy, zebranie informacji o sytuacji aktualnej i dyskusja nad zawartymi w modernizowanych standardach europejskich wskazówkami dla konstruowania raportów zespołów oceniających i ich podsumowań. W trakcie warsztatu w Zurichu przedstawione zostaną wyniki ankiety dotyczącej publikowania informacji o wynikach ocen przeprowadzonej wśród agencji akredytacyjnych, wyniki ankiety dotyczącej potrzeb interesariuszy (studentów, uczelni, władz publicznych oraz pracodawców), a ponadto przeprowadzona zostanie również analiza raportów z sześciu krajów.

Szczegółowy program spotkania jest dostępny tutaj.