Konferencja „Open and Flexible Higher Education” w Krakowie.

Przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej wezmą udział w dorocznej konferencji European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) zatytułowanej „Open and Flexible Higher Education” organizowanej w dniach 23 – 24 października w Krakowie, w kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej.

– W okresie następnych pięciu lat nauczanie on-line wywrze ogromny wpływ na szkolnictwo wyższe dzięki innowacyjnemu podjeściu do pedagogiki oraz programów studiów – to zdanie stanowi najkrócej ujęty rdzeń konferencji, której program podporządkowany został zagadnieniu innowacji w obszarze nauczania i programów kształcenia, w tym efektywności kosztowej kształcenia on-line oraz szans, jakie innowacyjność stwarza dla uczelni.

Organizatorzy przewidzieli zarówno formułę spotkania plenarnego, jak i sesje równoległe skoncentrowane wokół takich obszarów tematycznych jak:

  • nowe szanse stwarzane przez otwarte i elastyczne kształcenie,
  • innowacyjne programy kształcenia,
  • Open Educational Resources i Massive Open Online Courses (OER / MOOCs),
  • badania naukowe.