Wizytacje PKA w terminie 11 – 19 stycznia 2015 r. (aktualizacja).

W dniach 11 – 19 stycznia 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące oceny jakości kształcenia:

 • 11 – 12 stycznia:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – zmiana terminu.
 • 12  – 13 stycznia:
  • na kierunku „geografia” prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • na kierunku „praca socjalna” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 • 13 – 14 stycznia:
  • na kierunku „technologia chemiczna” prowadzonym na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • 16 – 17 stycznia:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno -Ekonomicznej we Włocławku,
  • na kierunku „analityka gospodarcza” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy,
  • na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
 • 17 – 18 stycznia:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Turystyki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie,
 • 18 – 19 stycznia:
  • na kierunku „gospodarka turystyczna” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku.