Szóste University – Business Forum w Brukseli.

W dniach 5 – 6 marca 2015 r. w Brukseli odbędzie się szósta edycja University – Business Forum, w którym weźmą udział przedstawiciele uczelni wyższych, przedsiębiorstw (zarówno dużych, jak i SME), organizacji i stowarzyszeń europejskich oraz instytucji narodowych, regionalnych i lokalnych. W spotkaniu będą także uczestniczyć przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Poprzednie edycje Forum dowiodły, że doskonalenie dialogu i form współpracy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami może stanowić istotny pozytywny wkład w wysiłki zmierzające do uczynienia kształcenia w Europie bardziej efektywnym i skutecznym – zapewniają organizatorzy w zaproszeniu skierowanym do uczestników.

Program tegorocznego University – Business Forum koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z:

  • przedsiębiorczością i tzw. przedsiębiorczymi uniwersytetami,
  • zarządzaniem zmianami (w tym wykorzystaniem portalu HEInnovate),
  • doskonaleniem form współpracy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami,
  • zagadnieniem innowacyjności w szkolnictwie wyższym.