Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek Przewodniczącym PKA

W dniu 24 czerwca br. Pan dr hab. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki powołał Pana prof. dra hab. Stanisława Wrzoska na Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020-2023.