dyscyplina: leśnictwo

  • prof. dr hab. Andrzej Czerniak
  • prof. dr hab. Zbigniew Sierota

dyscyplina: drzewnictwo

  • prof. dr hab. inż. Janusz Zawadzki