dyscyplina: biotechnologia

 • prof. dr hab. Cezary Mądrzak
 • prof. dr hab.Wojciech Pląder
 • prof. dr hab. Zdzisław Targoński

dyscyplina: rybactwo

 • prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś
 • prof. dr hab. Krzysztof Formicki

dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska

 • prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
 • prof. dr hab. Bogusław Michalec

dyscyplina: inżynieria rolnicza

 • prof. dr hab. Tomasz Dobek
 • prof. dr hab. Edmund Dulcet
 • prof. dr hab. Jerzy Weres
 • dr hab. inż. Witold Zychowicz

dyscyplina: ogrodnictwo

 • dr hab. Renata Dobromilska
 • dr hab. Hanna Dorna
 • prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska

dyscyplina: technologia żywności i żywienia

 • dr hab. Monika Bronkowska
 • prof. dr hab. Janusz A. Czapski
 • dr hab. inż. Ewa Domin
 • prof. dr hab. Mariola Friedrich
 • prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
 • dr hab. inż. Iwona Konopka
 • dr inż. Karol Krajewski
 • dr hab. inż. Anna S. Tarczyńska
 • dr hab. Mariusz Witczak

dyscyplina: oagronomia

 • dr hab. inż. Katarzyna Brodzińska
 • prof. dr hab. Andrzej Kotecki
 • dr hab. Katarzyna Panasiewicz
 • dr hab. inż. Jerzy Przyborowski
 • prof. dr hab. Piotr Stypiński
 • prof. dr hab. Jacek Żarski

dyscyplina: zootechnika

 • prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
 • prof. dr hab. Stanisław Kondracki
 • prof. dr hab. Anna Rekiel
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Skrzypczak
 • prof. dr hab. Jan Udała