Kwiecień 14, 2019

Ewaluacja jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną

Marzec 2, 2019

Projekt Universities of the Future – Collaborative digital shift towards a new… framework for industry and education

Kwiecień 14, 2019

Nowy Statut PKA oraz wzory raportów dotyczące oceny programowej