Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze