Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile ( dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile)