Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie