Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie