Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa z siedzibą w Warszawie