Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II z siedzibą w Zielonej Górze