Wizytacje w pierwszej połowie listopada 2019 r.

ołówki na żółtym tle

W wiązku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej, w pierwszej połowie listopada Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 5-6 listopada na kierunku informatyka i ekonometria prowadzonym na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej; na kierunku architektura krajobrazu prowadzonym na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; na kierunku historia prowadzonym na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie; 7-8 listopada na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Zarządzania … Czytaj dalej

Wizytacje w drugiej połowie października 2019 r.

ołówki na żółtym tle

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawieoceny programowej, w pierwszej połowie października Polska KomisjaAkredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16–17 października na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie 17-18 października na kierunku gospodarka przestrzennaprowadzonym na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej UniwersytetuEkonomicznego w Krakowie; 18– 19 października na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Krakowie Akademii … Czytaj dalej