Konferencja ImpEA project multiplier event

ołówki na żółtym tle

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu ImpEA project multiplier event upowszechniającym rezultaty projektu realizowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną pn. Facilitating implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (ImpEA). Wydarzenie odbędzie się w dniu 21 grudnia br. (poniedziałek) i rozpocznie się o godzinie 11:00. Studia wspólne (joint programmes) są uznawane za najbardziej prestiżowe studia o charakterze międzynarodowym w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Komisja … Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca wyniki projektu Erasmus+ ImpEA

ołówki na żółtym tle

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji podsumowującej wyniki projektu realizowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną pn. Facilitating implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (ImpEA), która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r.  Głównym celem projektu jest wsparcie narodowych agencji akredytacyjnych we wdrażaniu tzw. europejskiego podejścia do oceny jakości studiów wspólnych. European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes zostało … Czytaj dalej

Biuro PKA poszukuje pracowników

ołówki na żółtym tle

do obsługi prac zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej (link do ogłoszenia), a także do zespołu analiz, badań i komunikacji (link do ogłoszenia). Termin składania dokumentów: do dnia 5 listopada 2020

Harmonogram działań o charakterze szkoleniowym

ołówki na żółtym tle

W trosce o najwyższą jakość realizacji ustawowych zadań, w związku z wdrażaniem planu rozwoju narzędzi pracy zdalnej oraz zdalnej oceny programowej, Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała w okresie od sierpnia do października br. szereg szkoleń głównie w formie webinariów, ale również o charakterze warsztatowym dedykowanych dla członków, ekspertów, osób pełniących funkcję sekretarza zespołu oceniającego, uczelni oraz pracowników Biura PKA. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem działań działań o charakterze szkoleniowym – link. … Czytaj dalej

Baza orzecznictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej

ołówki na żółtym tle

Szanowni Państwo, w dniu 30 stycznia 2020 r. został powołany zespół pod przewodnictwem Pana Profesora Pawła Chmielnickiego, odpowiedzialny za  prowadzenie Bazy orzecznictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zadaniem Zespołu jest wypracowywanie stanowisk w sprawie interpretacji przepisów prawa (powszechnie obowiązującego i wewnętrznego), stanowiących podstawę prac Komisji, a w szczególności regulujących przeprowadzanie ocen programowych i opiniowanie wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów. Stanowiska te, po konsultacjach i przyjęciu przez Prezydium Komisji, mają … Czytaj dalej

Szkolenia, ewaluacja, konsultacje – webinaria PKA!

Grafika przedstawiająca wizualizacje nowej strony internetowej na laptopie

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postawiła przed Polską Komisją Akredytacyjną szereg zadań, wśród których szczególną uwagę wypada zwrócić na jedno z nich, niewymienione w poprzedniej wersji ustawy: prowadzenie działalności analitycznej, szkoleniowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia. Komisja wywiązuje się ze wspomnianych wyżej zobowiązań, prowadząc systemową działalność szkoleniową, realizowaną na podstawie koncepcji, która przewiduje zarówno szkolenia wewnętrzne (w tym spotkania … Czytaj dalej

Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla Rektorów

ołówki na żółtym tle

 W związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-Cov-2 Polska Komisja Akredytacyjna monitoruje komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) oraz uczelni i będzie na bieżąco reagować na rozwój zdarzeń. Informujemy, że do członków, ekspertów i sekretarzy zespołów oceniających PKA został skierowany komunikat, z którego treścią mogą Państwo zapoznać się pod niniejszym linkiem.  W przypadku wystąpienia sytuacji, które zdaniem władz uczelni uniemożliwiałyby przeprowadzenie uprzednio zaplanowanej oceny programowej … Czytaj dalej

Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla członków, ekspertów i sekretarzy

ołówki na żółtym tle

 W dniu 8 marca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).  Ustawa określa w szczególności:  1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zasady i tryb podejmowania … Czytaj dalej