edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzonym w Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;