Inauguracyjne posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2024-2027

W dniu 10 stycznia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej VII kadencji. W posiedzeniu, oprócz członków PKA, udział wzięli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pan Dariusz Wieczorek, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr hab. Maria Mrówczyńska, kierownictwo Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkowie Rady Konsultacyjnej PKA i przedstawiciele ekspertów PKA ds. studenckich oraz ds. pracodawców. … Czytaj dalej

Publiczny nabór na ekspertów międzynarodowych Kosowskiej Agencji Akredytacyjnej (KAA)

Kosowska Agencja Akredytacyjny (KAA) to niezależna instytucja odpowiedzialna za wewnętrzne i zewnętrzne zapewnienie jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz ich programach studiów na terenie Kosowa. Głównym zadaniem KAA jest zarządzanie procesami akredytacji, reakredytacji, monitorowania, walidacji programów studiów na terenie Kosowa. Wszystko to odbywa się zgodnie z międzynarodowymi najlepszymi praktykami, zwłaszcza z uwzględnieniem odpowiednich European Standards and Guidelines for Higher Education (ESG). KAA regularnie zaprasza ekspertów … Czytaj dalej

Posiedzenie Forum V4QA

W dniu 12 października 2023 r., w Pradze odbyło się posiedzenie Forum ds. Jakości Kształcenia Grupy Wyszehradzkiej (V4QA Forum). Forum V4QA skupia agencje akredytujące Grupy Wyszehradzkiej tj. węgierską agencję MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság), czeską NAB (Národní Akreditační Úřad Pro Vysoké Školstvi), słowacką SAAVS (Slovenská Akreditačná Agentúra Pre Vysoké Školstvo) oraz Polską Komisję Akredytacyjną. Celem działalności Forum jest zapewnienie regularnej … Czytaj dalej

Publiczny nabór na ekspertów Agencji Kontroli Jakości i Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego z Czarnogóry (AKOKVO)

Agencja Kontroli i Zapewniania Jakości Szkolnictwa Wyższego (AKOKVO) to instytucja utworzona  2017 roku, zajmująca się zewnętrznym zapewnianiem jakości szkolnictwa wyższego w Czarnogórze. Głównym obowiązkiem AKOKVO jest zarządzanie procesem oceny i certyfikacji instytucji szkolnictwa wyższego i programów studiów zgodnie z europejskimi standardami i wytycznymi dotyczącymi zapewniania jakości (ESG) w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. W procesie zapewnienia jakości AKOKVO ogłasza ogólnodostępny nabór ekspertów z kraju i zagranicy na listę … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA wziął udział w posiedzeniu KRAUM

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), które odbyło się w dniu 12 października 2023 r. w Lidzbarku Warmińskim. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Podczas spotkania m.in. omówiono nowy standard kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, a także kwestie związane z akredytacją The National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) … Czytaj dalej

Biuro PKA poszukuje pracownika

Dyrektor Biura PKA poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty ds. kadrowo-płacowych. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 7 października 2023 r.