Polska Komisja Akredytacyjna

została utworzona pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obecną nazwę Komisja uzyskała na mocy ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dane kontaktowe:

Nazwa instytucji: Polska Komisja Akredytacyjna
Strona www: www.pka.edu.pl
Adres: ul. Żurawia 32 / 34 00-515 Warszawa
Adres e-mail: pka@pka.edu.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ePUAP:

/BiuroPKA/SkrytkaESP

Akceptowane formaty załączników: csv, doc, docx, gif, jpg (jpeg), odt, ods, pdf, rtf, ppt, pptx, odp, txt, xls, xlsx, xml, zip.

Instrukcje i pomoc:
Instrukcje techniczne obsługi ePUAP połącz >>
Pomoc techniczna, instrukcje i kontakt ws. obsługi ePUAP połącz >>