Sprawozdania finansowe Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Sprawozdanie za rok 2022 dostępne jest pod niniejszym linkiem

Sprawozdanie za rok 2021 dostępne jest pod niniejszym linkiem

Sprawozdanie za rok 2020 dostępne jest pod niniejszym linkiem

Sprawozdanie za rok 2019 dostępne jest pod niniejszym linkiem

Sprawozdanie za rok 2018 dostępne jest pod niniejszym linkiem