Informacja publiczna i ponowne jej wykorzystanie

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu niezależnie od interesu prawnego lub faktycznego. Każdemu ponadto przysługuje prawo ponownego wykorzystania informacji publicznej. W odniesieniu do informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.11)) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.12)), zapewniona jest możliwość dowolnego ich wykorzystania pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.