Przedmiot, tryb działania, kompetencje

Komisja jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia, swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie wyżej wymienionych przepisów. PKA jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonych ustawowo zadaniach i trybie pracy. Poddanie się ocenie PKA jest obligatoryjne a jej negatywna ocena programowa skutkuje zaprzestaniem prowadzenia studiów na kierunku z końcem semestru, w którym uchwała Prezydium PKA w przedmiotowej sprawie stała się ostateczna. Jeżeli do końca semestru pozostało mniej niż 3 miesiące, uczelnia zaprzestaje prowadzenia studiów na tym kierunku z końcem kolejnego semestru.

Procedury działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne są tutaj, natomiast kryteria dokonywania ocen są zawarte w Statucie PKA. Aby zapoznać się z informacjami szczegółowymi dotyczącymi oceny programowej oraz opiniowania wniosków, proszę kliknąć na na link: procedury