Biuro PKA

p.o. Dyrektora Biura PKA

Zastępca Dyrektora Biura PKA

zdjęcie: Małgorzata Piechowicz

Małgorzata Zdunek

Koordynator ds. ocen programowych

Wioletta Marszelewska

Koordynator ds. opiniowania wniosków

tel. 22 563-17-48

Sekretariat

Zdjęcie przedstawiające Anne Trojak–Żurawską

Anna Trojak-Żurawska

tel. 22 563-17-44
tel. 22 622-07-18


e-mail: pka@pka.edu.pl

Sekretarze Zespołów

Zdjęcie przedstawiające Katarzyne Nowak

Katarzyna Nowak

Zespół nauk humanistycznych, nauk o rodzinie i nauk teologicznych

tel. 22 563-17-50

Agnieszka Kozera

Zespół nauk inżynieryjno-technicznych

tel. 22 563-17-52

Justyna_Szadkowska

Justyna Szadkowska

I Zespół nauk społecznych

tel. 22 563-17-46

Img11@2x

Jakub Kozieł

Zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu

tel. 22 563-17-66

lukasz@2x

Łukasz Łukomski

Zespół nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych

tel. 22 563-17-88

Zdjęcie przedstawiajace Agnieszkę Socha–Woźniak

Agnieszka Socha-Woźniak

Zespół nauk ścisłych i przyrodniczych

Zespół ds. kształcenia nauczycieli

tel. 22 563-17-57

Beata Filus

I Zespół nauk społecznych

tel. 22 563-17-59

Hanna Chrobak-Marszał

II Zespół nauk społecznych

tel. 22 563-17-60

Zdjęcie portretowe przedstawiajace Grzegorza Kołodzieja

Grzegorz Kołodziej

Zespół sztuki

tel. 22 563-17-63

Img8@2x

Edyta Lasota-Bełżek

Zespół odwoławczy
Zespół ds. Etyki
Zespół ds. Skarg i Wniosków

tel. 22 563-17-65

Analiza, badania, szkolenia. Komunikacja i współpraca z otoczeniem

Karolina Martyniak

Karolina Martyniak

Współpraca międzynarodowa,
analiza i szkolenia

tel. 22 563-17-71

Natalia Nyt

Komunikacja i współpraca
z otoczeniem,
analiza i szkolenia

Sekretarz
Rady Konsultacyjnej

tel. 22 563-17-55

e-mail: komunikacja@pka.edu.pl

Anna Sikora

Analiza i badania

Sekretarz
Rady Programowej

tel. 22-563-17-55

e-mail: komunikacja@pka.edu.pl

Księgowość

IK

Izabela Konopczyńska

Główna księgowa

tel. 22 563-17-68

Zdjęcie portretowe przedstawiajace Mirosławe Kurowską

Mirosława Kurowska

Samodzielna księgowa

tel. 22 563-17-61

Beata Sejdak

Kadry i płace

tel. 22 563-17-58

Teresa Kryszyłowicz

Samodzielna księgowa

tel. 22 563-17-62

Inspektor ochrony danych PKA

Anna Mrozowska-Wyszyńska

iod@pka.edu.pl

Osoby współpracujące z Biurem PKA

Zdjęcie portretowe przedstawiające radce prawnego Tomasza Kocoła

Tomasz Kocoł

Radca prawny PKA

tel. 22 563-17-44
e-mail: pka@pka.edu.pl

grafika ukazująca postać – wstawiania w przypadku braku zdjęcia osoby

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

tel. 22 563-17-44
e-mail: pka@pka.edu.pl

grafika ukazująca postać – wstawiania w przypadku braku zdjęcia osoby

Dariusz Kwiatkowski

Archiwum PKA

e-mail: dariusz.kwiatkowski@pka.edu.pl