Współpraca krajowa

Polska Komisja Akredytacyjna wspiera prace legislacyjne nad projektami aktów prawnych obejmujących system szkolnictwa wyższego poprzez przekazywanie opinii podejmowanych przez Prezydium PKA, a także udział swoich przedstawicieli w pracach sejmowych komisji i podkomisji. Władze PKA uczestniczą także w cyklicznych spotkaniach z kierownictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poświęconym dyskusjom nad aktualnie stosowanymi rozwiązaniami i pożądanymi kierunkami zmian.

Polska Komisja Akredytacyjna współpracuje z wieloma podmiotami:

PKA odbywa również spotkania z przedstawicielami uczelni i pracodawcami oraz uczestniczy w licznych konferencjach naukowych.
Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich