20 wywiadów na 20-lecie PKA

Projekt realizowany przez Polską Komisję Akredytacyjną pod nazwą „20 wywiadów na 20-lecie PKA” zakłada przeprowadzenie cyklu rozmów na tematy związane z działalnością Komisji.

W trakcie minionych 20 lat nad ukształtowaniem i ugruntowaniem pozycji Komisji jako eksperckiego gremium, a także nad kompleksowym opracowaniem każdego z wdrożonych rozwiązań, czuwało i stale czuwa grono zaangażowanych osób, które dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, przyczyniały się do realizacji misji PKA jako profesjonalnej i niezależnej agencji akredytacyjnej działającej na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce. Założeniem Komisji jest, by głosem tych osób przybliżyć historię oraz kluczowe aspekty działalności PKA wszystkim jej interesariuszom oraz partnerom.

Zapraszamy do lektury!