Kierunki wyznaczone do oceny

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr 580/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie kierunków studiów wyznaczonych do oceny programowej w roku akademickim 2023/2024 zespoły, o których mowa w § 3 pkt 1 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przeprowadzą oceny programowe na niżej wymienionych kierunkach studiów.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 576/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie kierunków studiów wyznaczonych do oceny programowej w roku akademickim 2022/2023 zespoły, o których mowa w § 3 pkt 1 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przeprowadzą oceny programowe na niżej wymienionych kierunkach studiów.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 644/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie kierunków studiów wyznaczonych do oceny programowej w roku akademickim 2021/2022 zespoły, o których mowa w § 3 pkt 1 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przeprowadzą oceny programowe na niżej wymienionych kierunkach studiów.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 519/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie kierunków studiów wyznaczonych do oceny programowej w roku akademickim 2020/2021 zespoły, o których mowa w § 3 pkt 1 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przeprowadzą oceny programowe na niżej wymienionych kierunkach studiów.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 548/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie kierunków studiów wyznaczonych do oceny programowej w roku akademickim 2019/2020 zespoły, o których mowa w § 3 pkt 1 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przeprowadzą oceny programowe na niżej wymienionych kierunkach studiów.

Uchwały:

W roku akademickim 2018/2019 zespoły, o których mowa w § 3 pkt 1 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dokonają oceny programowej na kierunkach studiów w podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni wymienionych odpowiednio w załącznikach nr 1-8 do Uchwały Nr 449/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 2018 r.