Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna przyjęła strategię, która będzie realizowana do roku 2025, określającą cele operacyjne i zadania pozwalające na osiągnięcie niżej wymienionych założeń strategicznych:

Obszar strategiczny I – PKA jako strażnik standardów jakości w szkolnictwie wyższym

Cele strategiczne zawarte w tym obszarze służą podniesieniu skuteczności i efektywności realizacji podstawowych zadań ustawowych w zakresie przeprowadzania programowej oceny jakości kształcenia oraz wyrażania opinii w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni.

Obszar strategiczny II – PKA jako partner w budowaniu kultury jakości kształcenia

Cele strategiczne zawarte w tym obszarze są zorientowane na realizację misji PKA w zakresie budowania kultury jakości w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Ich realizacja wymaga aktywnej postawy wobec interesariuszy, inicjowania i prowadzenia debaty wokół kluczowych zagadnień związanych z kulturą jakości w szkołach wyższych.

Obszar strategiczny III – PKA jako aktywna i globalnie rozpoznawalna agencja akredytacyjna

Cele strategiczne w ramach tego obszaru zorientowane są na utrzymanie pozycji międzynarodowej Komisji, jak również wykorzystanie szans i możliwości płynących ze współpracy międzynarodowej. 

Grafika z hasłami dotyczącymi wizji PKA - wartość dekoracyjna