Tekst łatwy do czytania ETR

Podstawowe informacje

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Polsce. Ze składem Komisji można zapoznać się na stronie interetowej w zakładce: https://pka.edu.pl/o-pka/struktura-organizacyjna/

Do obsługi Polskiej Komisji Akredytacyjnej powołano Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Z zespołem pracowników Biura można zapoznać się w zakładce: https://pka.edu.pl/biuro-pka/

Z Komisją współpracują również eksperci z grona nauczycieli akademickich, pracodawców oraz studentów. Z listą ekspertów można zapoznać się na stronie internetowej w zakładce: https://pka.edu.pl/lista-ekspertow-i-sekretarzy/

Jak można dotrzeć do Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej?

Siedziba Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej mieści się w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy ulicy Żurawiej 32/34. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Żurawiej.

Do parteru budynku prowadzą schody, dlatego dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest utrudniony.

Siedziba Biura znajduje się na 2 piętrze. Po wejściu po schodach na parter budynku, na 2 piętro można dotrzeć schodami albo windą, która przystosowana jest dla osób poruszających się na wózkach i niewidomych – klawisze pięter oznaczone pismem punktowym dla osób niewidomych alfabetem Braille’a.

Aby wejść do Biura należy skorzystać z domofonu. Wysokość, na której zamontowany jest domofon, nie jest w pełni dostosowana do osób z niepełnosprawnością narządu ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim.

W celu przekazania korespondencji można skorzystać ze skrzynki stojącej przed drzwiami wejściowymi do Biura.

Sekretariat znajduje się na końcu korytarza (ostatnie drzwi) po lewej stronie. W holu znajdują się tablice informacyjne, oznaczone w sposób kontrastowy, na wysokości umożliwiającej korzystanie z tablic przez osoby na wózku lub niskiego wzrostu.

Czym zajmuje się Polska Komisja Akredytacyjna?

Polska Komisja Akredytacyjna została utworzona, aby dbać o jakość kształcenia na wszystkich uczelniach w Polsce.

Polska Komisja Akredytacyjna jest członkiem międzynarodowych organizacji, które stowarzyszają agencje zapewniania jakości kształcenia.

Na stronie internetowej można sprawdzić, kiedy ostatni raz oceniany dany kierunek studiów i jaki był wynik tej oceny. Można również zobaczyć jakie dobre i słabe strony tego kierunku zdiagnozowali eksperci dokonujący oceny. Informacje na ten temat dostępne są w tej zakładce: https://pka.edu.pl/ocena/baza-uczelni-jednostek-i-kierunkow-ocenionych/
Na stronie internetowej można również sprawdzić jak Komisja zaopiniowała wniosek uczelni o pozwolenie na uruchomienie studiów. Informacje na ten temat dostępne są w tej zakładce: https://pka.edu.pl/ocena/baza-opinii-w-sprawie-spelnienia-warunkow-prowadzenia-studiow-na-okreslonym-kierunku-poziomie-i-profilu-oraz-zwiazku-studiow-ze-strategia-uczelni/

Kontakt

Od 20 marca 2020 r. w związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemii w siedzibie Biura wyłączona została obsługa interesantów. Dlatego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 563-17-44 lub mailowy pod adresem: pka@pka.edu.pl.