Gala 20-lecia PKA

Pragnąc odpowiednio uczcić tegoroczny jubileusz, Komisja podjęła decyzję o organizacji w dniu 26 października 2022 roku uroczystej Gali 20-lecia PKA. Wydarzenie odbyło się w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Galę otworzył Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, który w swoim wystąpieniu odniósł się do 20-letniego dorobku Komisji oraz roli PKA w sektorze szkolnictwa wyższego. Wśród zaproszonych gości obecny był dr hab. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, który podkreślił zaangażowanie oraz konsekwencję w działaniu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Minister złożył podziękowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej za zasługi na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, doskonalenia jakości kształcenia i podejmowanie działań zwiększających konkurencyjność polskich uczelni. Zebranych gości w murach Uniwersytetu Warszawskiego – w imieniu Jego Magnificencji Rektora – powitała prof. dr hab. Ewa Krogulec – Prorektor UW ds. rozwoju, która w swojej wypowiedzi odniosła się do szczególnej roli PKA w systemie zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, jednocześnie podkreślając istotę relacji Komisji z uczelniami.

Ważnym punktem Gali  było wręczenie wyróżnień kierownictwu Komisji poprzednich kadencji, a także zasłużonym i długoletnim członkom Komisji, jej ekspertom zewnętrznym oraz pracownikom Biura PKA. W związku z jubileuszem 20-lecia Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznał wyróżnienia i wręczył medale, będące wyrazem uznania za długoletnią oraz niezwykle owocną pracę na rzecz Komisji, a także za zaangażowanie w liczne działania, których celem jest zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia, a także budowanie kultury jakości na polskich uczelniach.

Wykład inauguracyjny pt. Jakość a etyka wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Barankiewicz – Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Galę 20-lecia PKA recitalem uświetnił dr Marcin Jabłoński – absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie akordeonu prof. dra hab. Joachima Pichury i dra hab. Piotra Chołołowicza.

Kolejnym punktem Gali była projekcja filmu przygotowanego na okoliczność jubileuszu 20-lecia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W filmie zaprezentowano kluczowe informacje dotyczące działalności PKA, w tym misję oraz wartości, którymi Komisja kieruje się w swoich pracach. W filmie przedstawione zostały także realizowane zadania i efekty podejmowanych działań.

Wydarzenie stało się wyjątkową okazją do zgromadzenia członków i ekspertów oraz współpracowników PKA, którzy byli związani z Komisją na przestrzeni 20 lat jej funkcjonowania. W gronie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele byłego kierownictwa Komisji. Dało to niecodzienną możliwość organizacji debaty pt. Polska Komisja Akredytacyjna w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie dwudziestolecia działalności (2002–2022), do udziału w której zaproszeni zostali przewodniczący Komisji poprzednich kadencji. Debata stworzyła wyjątkową możliwość podjęcia rozmów i wymiany cennych doświadczeń wynikających z kierowania Komisją, z uwzględnieniem tła historycznego i prawnego charakterystycznego dla  kolejnych etapów w rozwoju Komisji. W debacie wzięli udział: dr hab. Andrzej Jamiołkowski – Przewodniczący PKA I kadencji, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący PKA II kadencji, prof. dr hab. Marek Rocki – Przewodniczący PKA III i IV kadencji oraz – w roli moderatora debaty – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Przewodniczący PKA VI kadencji.

Gali 20-lecia Polskiej Komisji Akredytacyjnej towarzyszyła wystawa prezentująca twórczość artystów z grona członków i ekspertów PKA. Zaproszeni goście mogli zapoznać się z dziełami autorstwa prof. dr. hab. Andrzeja Banachowicza, dr. hab. Tadeusza Boruty, Barbary Jury, prof. dr hab. Pauliny Komorowskiej-Birger, prof. dr. hab. Adama Romaniuka, prof. dr hab. Janiny Rudnickiej, prof. dr. hab. Andrzeja Sapii oraz prof. dr hab. Urszuli Ślusarczyk.

Gala 20-lecia PKA odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.