Certificate for Quality in Internationalisation

Polska Komisja Akredytacyjna od 1 marca 2015 r. jest agencją akredytacyjną uprawnioną do koordynowania procedur przyznania ECA Certificate for Quality in Internationalization.

Procedura jest dobrowolna i może zostać przeprowadzona na kierunkach studiów bądź w jednostkach organizacyjnych/uczelniach zainteresowanych jego uzyskaniem. Szczegóły związane z przeprowadzeniem postępowania oceniającego zostały udostępnione na stronie internetowej European Consortium for Accreditation: http://ecahe.eu/home/internationalisation-platform/certification/

Kontakt w sprawie procedury:

Dyrektor BPKA – Izabela Kwiatkowska-Sujka

Koordynator procedur – Maciej Markowski

grafika certyfikatu ECA "quality in internationalisation