Księga jubileuszowa

Polska Komisja Akredytacyjna otrzymała wyrazy uznania oraz listy gratulacyjne z okazji 20-lecia swojej działalności: