Stanowiska interpretacyjne PKA – Dobre praktyki

Zgodnie z § 22b. pkt. 1 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej:
Polska Komisja Akredytacyjna może przedstawiać prawnie niewiążące stanowiska interpretacyjne, które są formą upowszechniania dobrych praktyk w zakresie rozumienia norm prawa powszechnie obowiązującego dotyczących spraw z zakresu działalności Komisji.


Stanowiska interpretacyjne