Wzory opinii

Wzory opinii w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia

obowiązujące w postępowaniach wszczętych po 30 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązują następujące zasady procedowania wniosków o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia: 

  1. Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 października 2018 r., prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
  2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 października 2018 r., do 30 kwietnia 2019 r. postępowania wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.
  3. W postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 października 2018 r., do 30 kwietnia 2019 r. uprawnienia nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Wzory opinii w sprawie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia

Wzór opinii dla profilu ogólnoakademickiego

Wzór opinii dla profilu praktycznego