Okładka sprawozdania z działalności PKA za 2017

Sprawozdanie z działalności PKA w 2017 r.

Rok 2017 był drugim rokiem pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej V kadencji, w którym przeprowadzono oceny programowe na 283 kierunkach studiów, a dodatkowo w 32 przypadkach PKA odstąpiła od oceny lub zawiesiła jej wydanie. Wyróżniającą ocenę jakości kształcenia Prezydium PKA przyznało…
Pobierz publikację (.pdf)
Wybrane "dobre praktyki" zarządzania jakością kształcenia w Polskich szkołach wyższych

Dobre praktyki zarządzania jakością kształcenia

Doskonalenie jakości kształcenia w uczelni polega na ciągłym uczeniu się i wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych. Jest to zaawansowany proces tworzenia i stosowania narzędzi, które powinny być właściwie wykorzystywane, aby nie tylko zwiększyć stopień skuteczności samego systemu zarządzania jakością… pozwolić na…
Pobierz publikację (.pdf)
Sprawozdanie z działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2014

Sprawozdanie z działalności PKA w 2014 r.

Oddając w ręce Czytelników sprawozdanie z działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2014 należy już na wstępie wskazać, że był to rok wyjątkowej wagi dla działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W minionym roku Komisja ponownie otrzymała od European Association for Quality…
Pobierz publikację (.pdf)