Lista ekspertów reprezentujących pracodawców

Polska Komisja Akredytacyjna realizując swoje zadania ustawowe, korzysta ze wsparcia ekspertów zewnętrznych . Zgodnie z par. 15 ust 2 Statutu PKA ekspertem może być:

nauczyciel akademicki posiadający uznany dorobek w danej dziedzinie nauki lub sztuki, znaczące doświadczenie dydaktyczne oraz doświadczenie w zakresie akredytacji lub oceny jakości kształcenia, osoba posiadająca pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania szkół wyższych, 

student wskazany przez właściwy organ Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, osoba wskazana przez pracodawców lub reprezentujące ich organizacje, krajowy lub międzynarodowy ekspert do spraw jakości.

Zarówno członkowie Komisji, jak i jej eksperci wykonując swoje obowiązki, kierują się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości, a opinie i oceny formułują zgodnie z przyjętymi przez Komisję kryteriami i warunkami przyznawania ocen.

 • Paweł Czerwony
 • Anna Czuba
 • Piotr Dąbrowski
 • Przemysław Foligowski
 • Grzegorz Konieczniak
 • Anna Kornacka
 • Anna Kostrzewska
 • Piotr Kulczycki
 • Jacek Solarz
 • Adam Szawarski
 • Małgorzata Szeląg
 • Bożena Ziemniewicz

 • Michał Bardo
 • Maciej Borowy
 • Joanna Chaberska
 • Przemysław Ciesielski
 • Dominik Czapczyk
 • Paweł Czerwony
 • Anna Czuba
 • Łukasz Denys
 • Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz
 • Ewa Gąsiorek
 • Michał Gniatkowski
 • Zenon Kierczyński
 • Agnieszka Klonowska
 • Anna Kostrzewska
 • Joanna Kowalczyk – Chudy
 • Marcin Kowalski
 • Robert Krzyszczak
 • Jacek Lewicki
 • Bogdan Lewiński
 • Michał Luczewski
 • Piotr Maras
 • Sebastian Margalski
 • Ryszard Moczyński
 • Tomasz Mrożek
 • Norbert Napieraj
 • Paweł Napieralski
 • Marcin Napierała
 • Paweł Nowak
 • Adrian Nowak
 • Przemysław Pawlak
 • Piotr Piasecki
 • Iwona Pietruszewska – Cętkowska
 • Dominik Postaremczak
 • Mateusz Prucnal
 • Waldemar Razik
 • Zbigniew Rudnicki
 • Sebastian Snop
 • Justyna Sobeyko – Bejnarowicz
 • Jacek Solarz
 • Iwona Staniszewska (Korolczuk)
 • Artur Stefański
 • Piotr Strychaniecki
 • Jacek Trela
 • Tomasz Wawrzyk
 • Marcin Wojtkowiak
 • Piotr Wolny
 • Jan Zasadziński
 • Bożena Ziemniewicz

 • Michał Bardo
 • Piotr Dąbrowski
 • Przemysław Foligowski
 • Ewa Gąsiorek
 • Michał Gniatkowski
 • Waldemar Grądzki
 • Wojciech Jagodziński
 • Marta Jankowska
 • Anna Kornacka
 • Joanna Kowalczyk-Chudy
 • Marcin Kowalski
 • Robert Krzyszczak
 • Jacek Lewicki
 • Bogdan Lewiński
 • Michał Luczewski
 • Piotr Maras
 • Norbert Napieraj
 • Paweł Napieralski
 • Maciej Nowak
 • Paweł Nowak
 • Przemysław Pawlak
 • Dominik Postaremczak
 • Mateusz Prucnal
 • Marta Prusińska
 • Sebastian Snop
 • Jacek Solarz
 • Jerzy Springer
 • Izabella Świłło
 • Marcin Wojtkowiak
 • Piotr Wolny
 •  Bożena Ziemniewicz

 • Andrzej Burgs
 • Wojciech Jagodziński
 • Piotr Piasecki
 • Waldemar Razik
 • Zbigniew Rudnicki

 • Przemysław Ciesielski
 • Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz
 • Magdalena Garbolińska
 • Waldemar Grądzki
 • Marta Jankowska
 • Iwona Kowalczyk
 • Sławomir Sobczyk
 • Piotr Strychaniecki
 • Marta Truskolawska
 • Anna Wawrzyk
 • Artur Wolkenstein

 • Andrzej Burgs
 • Łukasz Denys
 • Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz
 • Waldemar Grądzki
 • Marta Jankowska
 • Zenon Kierczyński
 • Robert Krzyszczak
 • Tomasz Mrożek
 • Krystyna Piecuch
 • Henryk Romański
 • Sławomir Sobczyk
 • Jerzy Springer
 • Piotr Strychaniecki
 • Marek Tenczyński
 • Artur Wolkenstein
 • Jan Zasadziński

 • Mirosława Dzikowska
 • Dominik Czapczyk
 • Paweł Kowalewski
 • Marcin Napierała
 • Krystyna Pierzchała
 • Mateusz Romanowski
 • Natalia Smolarek
 • Iwona Staniszewska (Korolczuk)
 • Anna Wawrzyk
 • Marcin Wojtkowiak

 • Paweł Kornacki
 • Piotr Kulczycki
 • Jerzy Springer