organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej prowadzonym w Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi;