Lista ekspertów – reprezentantów studentów

Polska Komisja Akredytacyjna realizując swoje ustawowe zadania korzysta ze wsparcia zewnętrznych ekspertów. Zgodnie z par. 15 ust 2 Statutu PKA ekspertem może być:

nauczyciel akademicki posiadający uznany dorobek w danej dziedzinie nauki lub sztuki, znaczące doświadczenie dydaktyczne oraz doświadczenie w zakresie akredytacji lub oceny jakości kształcenia, osoba posiadająca pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania szkół wyższych,

student wskazany przez właściwy organ Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, osoba wskazana przez pracodawców lub reprezentujące ich organizacje, krajowy lub międzynarodowy ekspert do spraw jakości.

Zarówno członkowie Komisji, jak i jej eksperci wykonując swoje obowiązki kierują się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości, a opinie i oceny formułują zgodnie z przyjętymi przez Komisję kryteriami i warunkami przyznawania ocen.

Lista ekspertów – reprezentantów studentów

 • Agata Andrzejczyk
 • Bakonyi Jakub
 • Bałękowska Bernadetta
 • Banasiak Julia
 • Bator Jakub
 • Białobrzewski Tomasz
 • Bień Maciej
 • Bojarska Katarzyna
 • Bonas Kamil
 • Gadomska Iwona
 • Gerus Michał
 • Graca Magdalena
 • Grochowski Mateusz
 • Jeleń Monika
 • Klimczyk Michał
 • Kopaczyński Mateusz
 • Koperska Weronika
 • Korzeniowski Adrian
 • Kościołek Marcelina
 • Kowalczyk Agnieszka
 • Koziołek Rafał
 • Kożewnikow Maria
 • Krawczuk Szymon
 • Krokos Filip
 • Królikowski Karol
 • Kubacka Agnieszka
 • Kucharyk Kamila
 • Kukułka David
 • Kula Krzysztof
 • Kupis Robert
 • Lebnicki Kamil
 • Leśniewska Paula
 • Leżański Dominik
 • Lisiecki Patryk
 • Łazarski Philip
 • Malicki Adam
 • Maruszczak Joanna
 • Matyja Bogdan
 • Niemczyk Żaneta
 • Nowicki Michał
 • Pepłowska Aleksandra
 • Pioch Marcin
 • Pischka Maciej
 • Poszwa Małgorzata
 • Pożoga Maria
 • Przygocka Karolina
 • Pszczółka Krzysztof
 • Robak Paweł
 • Rudzińska Anna
 • Saniewski Mateusz
 • Serafin Patrycja
 • Skrodzki Wojciech
 • Stankowska Agata
 • Staruch Ewa
 • Stosiek Aleksandra
 • Strojny Damian
 • Szczęsna Ewelina
 • Tkaczuk Alan
 • Witkowska Justyna
 • Woźniakowska Marta
 • Wróblewski Paweł
 • Wundziński Karol
 • Wykrętowicz Krzysztof
 • Zagajewska Maria
 • Zasiadczyk Kinga
 • Zienkiewicz Maria
 • Żmudzki Hubert
 • Żuraw Daria