Forum Jakości PKA w Gdyni

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Forum Jakości – nowe wyzwania w zapewnianiu i ocenie jakości kształcenia”, która odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2012 r. w Gdyni. Organizatorami konferencji jest Akademia Marynarki Wojennej we współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną oraz Fundacją Pomeranian Students’ Coalition. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://forumjakosci.amw.gdynia.pl/ English