Oceny planowane w dniach 5 – 11 marca 2018 r.

Między 5 a 11 marca br. PKA zaplanowała następujące oceny programowe: 5 – 6 marca: na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie; na kierunku „wzornictwo” na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; 7 – 8 marca: na kierunku „zdrowie publiczne” prowadzonym na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 8 – 9 marca: na kierunku „filologia” prowadzonym … Czytaj dalej

Posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W dniu 22 lutego 2018 r. odbędzie się posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie z uregulowaniami statutowymi: [divider height=”30″ line=”1″] Na posiedzeniach plenarnych Komisja w szczególności: uchwala statut i jego zmiany, uchwala misję Komisji, jej strategię i politykę jakości, uchwala Kodeks Etyki i jego zmiany, powołuje Zespół do spraw Etyki, wybiera Wiceprzewodniczących Komisji, dokonuje podsumowania wyników swojej pracy, wypowiada się w sprawach przedstawionych przez ministra. … Czytaj dalej

Wizytacje PKA na przełomie lutego i marca.

Na przełomie lutego i marca 2018 r. odbędą się następujące oceny programowe PKA: 26 – 27 lutego: na kierunku „geografia” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; na kierunku „wzornictwo” prowadzonym na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach; 27 – 28 lutego: na kierunku „filologia rosyjska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego; na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 19 – 25 lutego br.

W dniach 19 – 25 lutego zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny programowe: 20 – 21 lutego: na kierunku „ochrona przyrody” prowadzonym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 21 lutego: na kierunku „architektura” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (ocena powtórna). 24 – 25 lutego: na kierunku „inżynieria zarządzania” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Wizytacje planowane między 12 a 18 lutego 2018 r.

Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie następujących ocen programowych w dniach 12 – 18 lutego 2018 r.: 16 lutego: na kierunku „architektura” prowadzonym w Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi (ocena powtórna); 16 – 17 lutego: na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; 18 – 19 lutego: na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej … Czytaj dalej

Wizytacje zaplanowane w dniach 12 – 18 lutego 2018 r.

W nadchodzących dniach Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16 lutego: na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi (ocena powtórna); 16 – 17 lutego: na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Interdyscyplinarnym Akademii Polonijnej w Częstochowie; 18 – 19 lutego: na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 5 – 11 lutego 2018 r.

Pomiędzy 5 a 11 lutego br. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi oceny jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (10 – 11.02). Przypominamy, że wyniki postępowań oceniających publikowane są – niezwłocznie po ich uprawomocnieniu – w bazie ocen PKA: https://pka.edu.pl/portfolio-item/baza-ocen/

Wizytacje PKA na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

Na przełomie stycznia i lutego br. planowane są trzy oceny programowe PKA: 29 – 30 stycznia: na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu; 2 – 3 lutego: na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Społeczno-Medycznym Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej; 3 – 4 lutego: na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego … Czytaj dalej

Prezentacja projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Na 22 stycznia br zaplanowana została prezentacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępna będzie transmisja na żywo z tego wydarzenia. Projekt powyższej ustawy (a także projekt przepisów wprowadzających) z dnia 19 września 2017 r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW. Przebieg dotychczasowych prac nad ustawą, w tym treść uzgodnień, konsultacji publicznych oraz procesu opiniowania można prześledzić w serwisie … Czytaj dalej

Wizytacje PKA: 22 – 28 stycznia 2018 r.

W dniach 22 – 28 stycznia br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny: 22 – 23 stycznia: na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; na kierunku „politologia” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego; 23 – 24 stycznia: na kierunku „inżynieria bezpieczeństwa” prowadzonym na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie; 24 – 25 stycznia: na kierunku „administracja” … Czytaj dalej