Prezentacja projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Na 22 stycznia br zaplanowana została prezentacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępna będzie transmisja na żywo z tego wydarzenia.

Projekt powyższej ustawy (a także projekt przepisów wprowadzających) z dnia 19 września 2017 r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW.

Przebieg dotychczasowych prac nad ustawą, w tym treść uzgodnień, konsultacji publicznych oraz procesu opiniowania można prześledzić w serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji.