Jubileusz 20-lecia PKA

W 2022 roku Polska Komisja Akredytacyjna obchodzi 20-lecie swojej działalności. Komisja została powołana z dniem 1 stycznia 2002 r. jako niezależne gremium eksperckie oceniające jakość kształcenia w szkołach wyższych i z chwilą utworzenia objęła działalnością wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne w Polsce. Etapy rozwoju Komisji wyznaczały kolejne nowelizacje przepisów prawa regulujących funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce, nieodłącznie związane z procesem bolońskim i ustanowionym w jego ramach … Czytaj dalej