Biuro PKA poszukuje pracowników

Dyrektor Biura PKA poszukuje pracownika na stanowisko: specjalisty ds. kadr i płac – z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem; specjalisty ds. finansowo-księgowych – z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 17 marca 2024 r.

Porozumienie NAQA-PKA

W dniu 1 lutego 2024 r. podpisano Memorandum of Understanding pomiędzy National Agency for Higher Education Quality Assurance (Ukraina) a Polską Komisją Akredytacyjną. Sygnatariuszami porozumienia są prof. Andrii Butenko (NAQA) i prof. Janusz Uriasz (PKA). Dokument jest kontynuacją porozumienia z dnia 24 września 2020 r. podpisanego przez NAQA i PKA. Memorandum of Understanding NAQA-PKA

Wyniki badań ewaluacyjnych procesu oceny programowej

Szanowni Państwo, Polska Komisja Akredytacyjna od początku swojej działalności przywiązuje szczególną uwagę do partnerskiego dialogu z interesariuszami. Jednym z jego podstawowych elementów jest funkcjonowanie oraz doskonalenie mechanizmu służącego trwałemu i uporządkowanemu pozyskiwaniu przez Komisję informacji zwrotnych. Rada Programowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej z przyjemnością przedstawia Państwu wyniki badań ewaluacyjnych procesu oceny programowej. Przedstawione wyniki badań są efektem wprowadzenia nowej koncepcji badawczej. Wprowadzenie nowej koncepcji … Czytaj dalej

Inauguracyjne posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2024-2027

W dniu 10 stycznia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej VII kadencji. W posiedzeniu, oprócz członków PKA, udział wzięli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pan Dariusz Wieczorek, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr hab. Maria Mrówczyńska, kierownictwo Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkowie Rady Konsultacyjnej PKA i przedstawiciele ekspertów PKA ds. studenckich oraz ds. pracodawców. … Czytaj dalej

Publiczny nabór na ekspertów międzynarodowych Kosowskiej Agencji Akredytacyjnej (KAA)

Kosowska Agencja Akredytacyjny (KAA) to niezależna instytucja odpowiedzialna za wewnętrzne i zewnętrzne zapewnienie jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz ich programach studiów na terenie Kosowa. Głównym zadaniem KAA jest zarządzanie procesami akredytacji, reakredytacji, monitorowania, walidacji programów studiów na terenie Kosowa. Wszystko to odbywa się zgodnie z międzynarodowymi najlepszymi praktykami, zwłaszcza z uwzględnieniem odpowiednich European Standards and Guidelines for Higher Education (ESG). KAA regularnie zaprasza ekspertów … Czytaj dalej