Polska Komisja Akredytacyjna objęła prezydencję w Forum V4QA

Z dniem 1 lipca br. Polska Komisja Akredytacyjna objęła prezydencję w Forum Zapewniania Jakości V4 na nadchodzącą kadencję. Polska przejęła przewodnictwo w grupie agencji Forum V4QA od Czech, wcześniej funkcję tę sprawowały również Węgry i Słowacja. 7 października 2021 r. w Budapeszcie agencje zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym z czterech krajów wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej podpisały Memorandum ustanawiające Wyszehradzkie Forum Zapewnienia Jakości (Forum V4QA). … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektor Biura PKA

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej Treść ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej została udostępniona pod niniejszym LINKIEM. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem zostało udostępnione pod niniejszym linkiem. Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 19 lipca 2024 r., do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Biura … Czytaj dalej

Powołanie Rady Programowej PKA

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej – dr hab. inż. Janusz Uriasz, działając na podstawie § 7 ust. 3 pkt. 19 Statutu PKA, z dniem 21 czerwca 2024 r. powołał Radę Programową PKA w następującym składzie: prof. dr hab. Magdalena Zioło –  Przewodnicząca Rady Programowej Członkowie: mgr Beata Opala, dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. dr hab. Dariusz Dolański, dr hab. inż. Marek Roszak. Sekretarzem Rady Programowej została Pani dr Anna Sikora. Do zadań … Czytaj dalej

Biuro PKA poszukuje pracownika

Biuro PKA poszukuje pracownika – specjalisty ds. kadr i płac – z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 21 lipca 2024 r.

Biuro PKA poszukuje pracownika

Biuro PKA poszukuje pracownika do obsługi prac zespołu – z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 1 lipca 2024 r.

Rozpoczął się proces rekrutacji kandydatów na ekspertów studenckich PKA

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP), we współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną (PKA), rozpoczął proces rekrutacji kandydatów na ekspertów studenckich PKA. Wybrani eksperci będą: uczestniczyć w ocenie programowej kierunku studiów, jako członkowie zespołu oceniającego; uczestniczyć w ocenie kompleksowej uczelni, jako członkowie zespołu oceniającego; recenzować wnioski o wydanie przez Ministra Nauki pozwolenia na utworzenie studiów. Termin zgłoszeń: do dnia 1 lipca 2024 r. Chcesz dołączyć i zdobyć … Czytaj dalej