Posiedzenie Forum V4QA

W dniu 12 października 2023 r., w Pradze odbyło się posiedzenie Forum ds. Jakości Kształcenia Grupy Wyszehradzkiej (V4QA Forum). Forum V4QA skupia agencje akredytujące Grupy Wyszehradzkiej tj. węgierską agencję MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság), czeską NAB (Národní Akreditační Úřad Pro Vysoké Školstvi), słowacką SAAVS (Slovenská Akreditačná Agentúra Pre Vysoké Školstvo) oraz Polską Komisję Akredytacyjną. Celem działalności Forum jest zapewnienie regularnej … Czytaj dalej

Publiczny nabór na ekspertów Agencji Kontroli Jakości i Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego z Czarnogóry (AKOKVO)

Agencja Kontroli i Zapewniania Jakości Szkolnictwa Wyższego (AKOKVO) to instytucja utworzona  2017 roku, zajmująca się zewnętrznym zapewnianiem jakości szkolnictwa wyższego w Czarnogórze. Głównym obowiązkiem AKOKVO jest zarządzanie procesem oceny i certyfikacji instytucji szkolnictwa wyższego i programów studiów zgodnie z europejskimi standardami i wytycznymi dotyczącymi zapewniania jakości (ESG) w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. W procesie zapewnienia jakości AKOKVO ogłasza ogólnodostępny nabór ekspertów z kraju i zagranicy na listę … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA wziął udział w posiedzeniu KRAUM

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), które odbyło się w dniu 12 października 2023 r. w Lidzbarku Warmińskim. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Podczas spotkania m.in. omówiono nowy standard kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, a także kwestie związane z akredytacją The National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) … Czytaj dalej

Biuro PKA poszukuje pracownika

Dyrektor Biura PKA poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty ds. kadrowo-płacowych. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 7 października 2023 r.

Uchwała Prezydium PKA

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lipca 2023 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę nr 600/2023  w sprawie przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej od roku akademickiego 2023/2024. Przedmiotowa uchwała została opublikowana poniżej. Pobierz uchwałę (.pdf)

Nabór zgłoszeń kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło nabór zgłoszeń kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję trwającą od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Z treścią ogłoszenia można zapoznać na stronie internetowej ministerstwa pod niniejszym linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-w-sprawie-mozliwosci-zglaszania-kandydatur-na-czlonkow-polskiej-komisji-akredytacyjnej-kadencja-2024-2027 .