Nowe kryteria dokonywania ocen – zaproszenie do dyskusji.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198), a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1356) Polska Komisja Akredytacyjna dostosowała dotychczas stosowane kryteria … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA wziął udział w Polskim Kongresie Gospodarczym.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dr hab. Marek Rocki, wziął udział w organizowanym przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Polskim Kongresie Gospodarczym, w którego otwarciu uczestniczyli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska. #476157183 / gettyimages.com Mottem trwającego w dniach 22 – 23 października 2014 r. Kongresu stały się słowa „Nauka ma być użyteczna”, które wyjaśnił Prezydent Pracodawców RP … Czytaj dalej

Wyniki ankietyzacji PKA w trzecim kwartale 2014 r.

Wyniki ankietyzacji prowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną ilustrujące rozkład opinii, jakie wpłynęły do PKA w trzecim kwartale bieżacego roku są już dostępne w Panelu Informacyjnym Systemu Zarządzania Jakością PKA (przepraszamy za opóźnienie w stosunku do pierwotnych deklaracji). W dalszym ciągu na niesatysfakcjonującym poziomie pozostaje liczba wypełnianych kwestionariuszy – szacujemy, że jedynie co czwarty / piąty ankietowany decyduje się na wypełnienie ankiety.   #181671633 / gettyimages.com   … Czytaj dalej

Zmodyfikowane Europejskie Standardy i Wskazówki dostępne publicznie!

Zmodyfikowana wersja Europejskich Standardów i Wskazówek (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG) została przyjęta przez Bologna Follow-Up Group. Formalne zatwierdzenie dokumentu jest planowane na maj 2015 r., ale  już teraz został on udostępniony szerokiej publiczności i można go pobrać ze strony ENQA. #463344121 / gettyimages.com – Zgodnie z oczekiwaniami Ministrów, modyfikacja ESG … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 3 – 9 listopada 2014 r.

W dniach 3 – 9 listopada 2014 r. planowane są następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 4 listopada: na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego (ocena instytucjonalna), 4 – 5 listopada: na kierunku „budownictwo” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej; 6 – 7 listopada: na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, na kierunku „nawigacja” prowadzonym na Wydziale Nawigacji … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA wziął udział w Forum Górskim.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej wziął udział w trwającym w dniach 13 – 14 października 2014 r. V jubileuszowym Międzynarodowym Forum Górskim – cyklicznej konferencji poświęconej obszarom górskim jako miejscu życia i sukcesu, w którym istotną wartość stanowi współpraca regionalna, ponadregionalna i międzynarodowa. Celem piątej edycji Forum było omówienie zagadnień związanych z regionalnym rozwojem terenów gorskich oraz aktualnym stanem gospodarki i jej perspektywami. #485977013 / … Czytaj dalej

Chorwacka agencja akredytacyjna oczekuje na zgłoszenia ekspertów zagranicznych.

Chorwacka agencja akredytacyjna (The Agency for Science and Higher Education) oczekuje na zgłoszenia ekspertów (nauczycieli akademickich, studentów oraz przedstawicieli pracodawców), którzy chcieliby uczestniczyć w zaplanowanych na marzec, kwiecień i maj 2015 r. procedurach reakredytacji chorwackich uczelni (będą one realizowane w języku angielskim). Agencja zaprasza kandydatów reprezentujących następujące obszary nauki: nauki ścisłe (matematykę, fizykę, geologię, chemię, biologię, geofizykę), nauki o zdrowiu (medycynę, medycynę kliniczną, … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 28 października – 2 listopada 2014 r.

W dniach 28 października  – 2 listopada 2014 r. planowane są następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 28 – 29 października: – na kierunku „chemia” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, – na kierunku „stosunki międzynarodowe” prowadzonym na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, – na kierunku „reżyseria” prowadzonym na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Wiceprzewodnicząca PKA wręczy certyfikaty ocen wyróżniających.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w czasie posiedzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, którego tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 16 – 18 października w Gdańsku, przedstawicielom uczelni, których jednostki bądź kierunki uzyskały w roku akademickim 2013/2014 ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej wręczone zostaną certyfikaty dokumentujące to osiągnięcie. Tym razem zaszczyt przekazania certyfikatów adresatom przypadnie wiceprzewodniczącej PKA prof. dr hab. Danucie Strahl. Poniżej przedstawiamy … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 21 – 27 października 2014 r.

W dniach 21 – 27 października 2014 r. planowane są następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 23 – 24 października: na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 23 – 25 października: na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (ocena instytucjonalna), na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (ocena instytucjonalna), 24 – 25 października: na kierunku … Czytaj dalej