Wiceprzewodnicząca PKA wręczy certyfikaty ocen wyróżniających.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w czasie posiedzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, którego tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 16 – 18 października w Gdańsku, przedstawicielom uczelni, których jednostki bądź kierunki uzyskały w roku akademickim 2013/2014 ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej wręczone zostaną certyfikaty dokumentujące to osiągnięcie. Tym razem zaszczyt przekazania certyfikatów adresatom przypadnie wiceprzewodniczącej PKA prof. dr hab. Danucie Strahl.

Poniżej przedstawiamy listę wyróżnionych uczelni, wydziałów i kierunków:

Uniwersytety:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – na kierunku „filologia angielska” na Wydziale Anglistyki,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – na kierunku „filologia” w zakresie „filologii niderlandzkiej” na Wydziale Anglistyki,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – na kierunku „biofizyka” na Wydziale Fizyki,
 • Uniwersytet Warszawski – na kierunku „politologia” na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,
 • Uniwersytet Łódzki – na kierunku „informatyka i ekonometria” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – na kierunku „chemia” na Wydziale Chemii.

Uczelnie techniczne:

 • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – na kierunku „elektrotechnika” na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
 • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – na kierunku „automatyka i robotyka” na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
 • Politechnika Śląska w Gliwicach – na kierunku „mechanika i budowa maszyn” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym,
 • Politechnika Wrocławska – po dokonaniu oceny instytucjonalnej na Wydziale Architektury.

Uczelnie ekonomiczne:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – na kierunku „informatyka i ekonometria” na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – na kierunku „międzynarodowe stosunki gospodarcze” na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – na kierunku „międzynarodowe stosunki gospodarcze” na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – na kierunku „metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne”.

Uczelnie artystyczne:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie – na kierunku „aktorstwo” na Wydziale Aktorskim.
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – na kierunku „grafika” na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi – na kierunku „realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia” na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej,
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – na kierunku „wzornictwo” na Wydziale Form Przemysłowych,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – na kierunku „rzeźba” na Wydziale Rzeźby i Intermediów.

Uczelnie wojskowe:

 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie – na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

Uczelnie niepubliczne:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – na kierunku „kulturoznawstwo” na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii z dnia 8 maja 2014 roku.