Przedstawiciele PKA spotkali się z delegacją z Azerbejdżanu.

W dniu 10 lipca 2015 r. przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej uczestniczyli w zorganizowanym w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkaniu z delegacją z Azerbejdżanu, związanym z planowanymi w tym kraju reformami szkolnictwa wyższego. Dyskusja ogniskowała się na kluczowych zagadnieniach dotyczących procesu akredytacji, począwszy od formalnej niezależności agencji akredytacyjnej, przez zasady jej finansowania, rozróżnienie ewaluacji instytucjonalnej od programowej i konsekwencjach tego podziału, na szczegółowych kryteriach dokonywania ocen skończywszy. View … Czytaj dalej

Wyróżniające się kierunki studiów i wydziały – zestawienie (2012-2015).

W obecnej kadencji (tj. od 01.01.2012 r.), wg stanu na dzień ósmego lipca 2015 r., Polska Komisja Akredytacyjna przyznała 62 oceny wyróżniające. Pojedyczne kierunki studiów otrzymały najwyższą ocenę jakości kształcenia 46 razy, natomiast ocena wyróżniająca w ramach procedury instytucjonalnej przyznawana była rzadziej – 16 razy. Wyróżnienia częściej trafiały do uczelni publicznych (proporcja wynosi 56:6).

Jeśli zbierzemy pojedyncze kierunki studiów, którym Polska Komisja Akredytacyjna w bieżącej kadencji przyznała oceny wyróżniające, w grupy, wówczas okaże się, że najwięcej takich ocen otrzymały kierunki studiów oceniane w ramach zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych – 12 (jest to jednocześnie jeden z najbardziej obciążonych zespołów PKA). Stosunkowo niewiele ustępuje mu zespół nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych (9 ocen wyróżniających). Najwyższy stosunek ocen wyróżniających do ogółu przeprowadzonych wizytacji ma natomiast zespół sztuk PKA – on również dziewięciokrotnie rekomendował Prezydium Komisji przyznanie poszczególnym kierunkom studiów oceny wyróżniającej, ale kierunki artystyczne prowadzone są w uczelniach zdecydowanie rzadziej niż ekonomiczne, a zatem liczba dokonanych ocen również jest mniejsza.

Kierunki studiów w grupach (oceny wyróżniające)

Na potrzeby powyższego zestawienia wyłączyliśmy oceny instytucjonalne spod kompetencji poszczególnych zespołów i uznaliśmy, że mają one status ponadzespołowy.

Jeśli spojrzymy na ocenione kierunki studiów oraz jednostki jako całość i wyodrębnimy uczelnie, które wyróżnienia otrzymywały najczęściej okaże się, że pomiędzy 01.01.2012 r., a 08.07.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu najwyższą ocenę PKA otrzymał aż dziewięciokrotnie – sześć razy oceniono w ten sposób prowadzone w jego strukturze kierunki studiów (akustykę, optometrię, biofizykę, filologię i filologię angielską oraz socjologię), trzykrotnie – wydziały (Biologii, Neofilologii oraz Wydział Studiów Edukacyjnych). Pięć wyróznień otrzymał Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (dla pielęgniarstwa, ochrony środowiska i chemii, a w ramach oceny instytucjonalnej dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej).

Po cztery oceny wyróżniające uzyskały: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (kierunki studiów: międzynarodowe stosunki gospodarcze, informatyka i ekonometria, towaroznawstwo, polityka społeczna) oraz Uniwersytet Warszawski (Wydział Fizyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz dwa kierunki studiów: politologia i prawo).

Zestawienie wskazujące wszystkie kierunki studiów i jednostki, które uzyskały ocenę wyróżniającą pomiędzy styczniem 2012 r., a lipcem 2015 r. znajduje się poniżej. Przypominamy jednocześnie, że pełną listę uczelni, jednostek, kierunków studiów i wszystkich ocen można znaleźć w bazie ocen PKA.

 

UczelnieJednostkiKierunki studiów
PoziomyDaty uchwał PKA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i ElektronikiAutomatyka i robotykaI i II stopnia2014-04-17
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii BiomedycznejElektrotechnikaI i II stopnia2013-11-21
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaOcena instytucjonalna2012-09-06
Akademia Leona Koźmińskiego w WarszawieKolegium Zarządzania i AdministracjiAdministracjaI i II stopnia2013-01-17
brakPrawomagisterski2012-09-06
Akademia Muzyczna w KrakowieWydział InstrumentalnyInstrumentalistykaI st. oraz jedn. mgr.2015-06-16
Akademia Obrony Narodowej w WarszawieWydział Bezpieczeństwa NarodowegoBezpieczeństwo narodoweI i II stopnia2014-09-04
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we WrocławiuWydział Grafiki i Sztuki MediówGrafikaI i II stopnia2014-06-26
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieWydział Form PrzemysłowychWzornictwoI i II stopnia2014-09-04
Wydział RzeźbyRzeźbajednolite magisterskie2013-10-17
Akademia Sztuk Pięknych w GdańskuWydział RzeźbyRzeźbaI i II stopnia2014-09-04
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w WarszawieWydział AktorskiAktorstwojednolite magisterskie2013-07-04
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w ŁodziWydział Operatorski i Realizacji TelewizyjnejRealizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografiajednolite magisterskie2014-09-04
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w KrakowieWydział Rezyserii DramatuReżyseriajednolite magisterskie2015-02-19
Wydział AktorskiAktorstwojednolite magisterskie2014-03-06
Politechnika ŚląskaWydział Mechaniczny TechnologicznyMechanika i budowa maszynI i II stopnia2014-05-22
Wydział Automatyki, Elektroniki i InformatykiOcena instytucjonalna2013-10-17
Politechnika WarszawskaWydział Geodezji i KartografiiGeodezja i kartografiaI i II stopnia2015-06-25
Politechnika WrocławskaWydział ArchitekturyOcena instytucjonalna2014-06-26
Wydział MechanicznyOcena instytucjonalna2013-05-23
Szkoła Główna Handlowa w WarszawieSzkoła Główna Handlowa w Warszawiemetody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjneI i II stopnia2014-09-04
Szkoła Główna Handlowa w Warszawieekonomiczna analiza prawa (Erasmus Mundus)II stopnia2013-10-17
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej W WarszawieWydział Kulturoznawstwa i FilologiiKulturoznawstwoI i II stopnia2014-05-08
Uczelnia Łazarskiego w WarszawieWydział Prawa i AdministracjiPrawojednolite magisterskie2015-04-23
Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachWydział Zarządzaniaanalityka gospodarczaI i II stopnia2015-04-23
Wydział Zarządzaniagospodarka turystycznaI i II stopnia2015-04-23
Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieWydział Ekonomii i Stosunków MiędzynarodowychMiędzynarodowe stosunki gospodarczeI i II stopnia2014-09-04
Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuWydział Gospodarki MiędzynarodowejMiędzynarodowe stosunki gospodarczeI i II stopnia2014-09-04
Wydział Informatyki i Gospodarki ElektronicznejInformatyka i ekonometriaI i II stopnia2014-09-04
Wydział TowaroznawstwaTowaroznawstwoI i II stopnia2013-09-05
Wydział EkonomiiPolityka społecznaI i II stopnia2013-03-21
Uniwersytet GdańskiWydział ChemiiOcena instytucjonalna2015-06-25
Wydział Oceanografii i GeografiiOcena instytucjonalna2012-07-05
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział FizykiakustykaI i II stopnia2015-06-25
Wydział FizykioptometriaII stopnia2015-05-21
Wydział BiologiiOcena instytucjonalna2015-05-07
Wydział FizykiBiofizykaI i II stopnia2014-06-26
Wydział AnglistykiFilologia angielskaI i II stopnia2013-11-07
Wydział AnglistykiFilologiaI i II stopnia2013-11-07
Wydział NeofilologiiOcena instytucjonalna2013-10-03
Wydział Studiów EdukacyjnychOcena instytucjonalna2013-09-05
Wydział Nauk SpołecznychSocjologiaI i II stopnia2013-02-21
Uniwersytet Jagielloński w KrakowieCollegium Medicum Wydział Nauk o ZdrowiuPielęgniarstwoI i II stopnia2015-06-25
Wydział ChemiiOchrona środowiskaI i II stopnia2015-04-09
Wydział ChemiiChemiaI stopnia2014-09-04
Wydział Studiów Międzynarodowych i PolitycznychOcena instytucjonalna2013-09-05
Wydział Zarządzania i Komunikacji SpołecznejOcena instytucjonalna2013-06-06
Uniwersytet ŁódzkiWydział Ekonomiczno – SocjologicznyInformatyka i ekonometriaI i II stopnia2014-07-03
Wydział ZarządzaniaOcena instytyucjonalna2013-01-17
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieWydział PedagogicznyPedagogikaI i II stopnia2012-05-24
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w TarnowiePedagogikaI stopnia2012-05-24
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nowym SączuPedagogikaI stopnia2012-05-24
Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuWydział Technologii DrewnaTechnologia drewnaI i II stopnia2015-03-12
Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuWydział Medycyny WeterynaryjnejWeterynariajednolite magisterskie2012-06-14
Uniwersytet SzczecińskiWydział Zarządzania i Ekonomiki UsługOcena instytucjonalna2015-01-22
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniewydział geodezji, inżynierii przestrzennej i budownictwaGeodezja i kartografiaI i II stopnia2015-05-21
Wydział Biologii i BiotechnologiiOcena instytucjonalna2015-03-12
Uniwersytet WarszawskiWydział Dziennikarstwa i Nauk PolitycznychPolitologiaI i II stopnia2013-11-07
Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiOcena instytyucjonalna2013-09-19
Wydział Prawa i AdministracjiPrawojednolite magisterskie2012-11-12
Wydział FizykiOcena instytucjonalna2012-05-24
Uniwersytet WrocławskiWydział Nauk SpołecznychPolitologiaI i II stopnia2013-10-03
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie GórniczejWydział Zarządzania i Informatyki GospodarczejSocjologiaI stopnia2012-07-05
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w ToruniuWydział Nauk o Kulturze Społecznej i MedialnejDziennikarstwo i komunikacja społecznaI stopnia2015-03-12

Czytaj dalej

KRUP przychylił się do opinii PKA w sprawie przesłanek dofinansowania zadań projakościowych.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w grudniu 2014 r. zwróciło uwagę, że projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych pomija możliwość uzyskania dotacji projakościowej przez jednostki, którym Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą w wyniku procedury oceny instytucjonalnej. Miło nam poinformować, że stanowisko PKA w tej sprawie podziela Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich – w uchwale … Czytaj dalej

Ocena prac PKA – sprawozdanie z kolejnego kwartału ankietyzacji.

Z przyjemnością informujemy, że działania członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniane są przez ankietowanych bardzo dobrze – noty najwyższe stanowią aż 91,2% ogólnej liczby wskazań, a bardzo dobre i dobre łącznie – niemal 98% przekazywanych w ankietach opinii. Oceny negatywne – podobnie jak neutralne – występują sporadycznie (odpowiednio 0,8% i 1,3% wskazań), przy czym skrajnie negatywne nie zostały wybrane ani razu. Cieszy … Czytaj dalej

Termin przerwy wakacyjnej w pracach Prezydium PKA.

Uprzejmie informujemy, że ostatnie przed przerwą wakacyjną w 2015 r. posiedzenie Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbędzie się w dniu 2 lipca. Przerwa w pracach Prezydium PKA nie oznacza, że nie odbędą się wizytacje zespołów oceniających Komisji zaplanowane po drugim lipca. Również Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej będzie przez ten okres czynne, na bieżąco będzie także aktualizowana baza ocenionych kierunków studiów i jednostek uczelni.   View image | gettyimages.com … Czytaj dalej