Ocena prac PKA – sprawozdanie z kolejnego kwartału ankietyzacji.

Z przyjemnością informujemy, że działania członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniane są przez ankietowanych bardzo dobrze – noty najwyższe stanowią aż 91,2% ogólnej liczby wskazań, a bardzo dobre i dobre łącznie – niemal 98% przekazywanych w ankietach opinii. Oceny negatywne – podobnie jak neutralne – występują sporadycznie (odpowiednio 0,8% i 1,3% wskazań), przy czym skrajnie negatywne nie zostały wybrane ani razu.

ankiety_2015_II

Cieszy nas także rosnąca liczba respondentów – co prawda w drugim kwartale otrzymaliśmy 34 kwestionariusze, a więc nieco mniej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym, ale łącznie w pierwszym półroczu 2015 r. uzyskaliśmy aż o 60% więcej ankiet niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Chcielibyśmy taki trend utrzymać.

W dalszym ciągu – czym także warto się pochwalić – najczęściej podkreślaną przez respondentów cechą członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest profesjonalizm – w ciągu minionych trzech miesięcy taką opinię wyraziło aż dwudziestu dziewięciu spośród trzydziestu czterech ankietowanych.

Szczegółowa analiza wyników powyższego badania (a także jego poprzednich edycji) dostępna jest na stronie Panelu Informacyjnego Systemu Zarządzania Jakością PKA (pod hasłem: „Ocena prac PKA w 2015 r.”), w którym prezentujemy informacje na temat wszystkich aktywności związanych z doskonaleniem działania Komisji (w tym zapisy archiwalne).

Respondentom dziękujemy za udział w badaniu – stanowi ono dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej jeden z najważniejszych instrumentów dialogu z interesariuszami zewnętrznymi, Dzęki informacjom pozyskanym za jego pośrednictwem możemy skuteczniej identyfikować potrzeby i wprowadzać zmiany ułatwiające współpracę z uczelniami. Przypominamy, że ankiety wypełniane przez przedstawicieli uczelni po wizycie zespołu oceniającego PKA monitorowane są na bieżąco, a okresowe sprawozdania przedstawiamy w cyklach kwartalnych. Pełne raporty opracowywane są natomiast raz w roku – najczęściej w pierwszej połowie stycznia.