Wizytacje planowane między 30 stycznia, a 5 lutego 2017 r.

Następujące oceny programowe zostały zaplanowane w pierwszym tygodniu lutego 2017 r.: 3 – 4 lutego: na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Bełchatowie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi; 5 – 6 lutego: na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Przewodniczący PKA weźmie udział w Forum Humanistyki Polskiej.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, weźmie udział w organizowanej przez Europejskie Forum Prawa i Edukacji konferencji „Forum Humanistyki Polskiej”, której tematyka będzie się ogniskować wokół zagadnień związanych ze znaczeniem, problemami i potrzebami polskiej humanistyki. [blockquote author=”Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Prawa i Edukacji” link=”” link_title=”” target=””]Jednym z najbardziej istotnych punktów programu konferencji będzie panel dyskusyjny, do którego zaprosiliśmy przedstawicieli … Czytaj dalej

„Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”.

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej weźmie udział w konferencji „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”, organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Śląskim (26 – 27.01.2017 r.). [blockquote author=”dr Jarosław Gowin” link=”” link_title=”” target=””]Głównym zagadnieniem czwartej z cyklu dziewięciu konferencji będzie – jak już wspomniałem – rozwój kadry akademickiej. Szczególne miejsce chcemy w naszych rozważaniach … Czytaj dalej

Oceny PKA w dniach 23 – 29 stycznia br.

Pomiędzy 23 i 29 stycznia 2017 r. członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące postępowania oceniające: 23 – 24 stycznia: na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie; 25 – 26 stycznia: na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie; 27 – 28 stycznia: na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej … Czytaj dalej

Wizytacje PKA planowane między 16 i 22 stycznia.

Pomiędzy 16 i 22 stycznia Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące oceny programowe: 17 – 18 stycznia: na kierunku „chemia” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 18 – 19 stycznia: na kierunku „wokalistyka” prowadzonym na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu; 20 – 21 stycznia: na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; na kierunku „grafika” prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach; … Czytaj dalej

Prof. Łukasz Sułkowski weźmie udział w debacie poświęconej reformie szkolnictwa wyższego.

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, weźmie udział w dyskusji o reformie szkolnictwa wyższego w Polsce „Ustawa 2.0 – citius, altius, fortius”. W spotkaniu udział wezmą liderzy trzech zespołów eksperckich przygotowujących na zamówienie MNiSW propozycje założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego: prof. Marek Kwiek, prof. Hubert Izdebski oraz dr hab. Arkadiusz Radwan. Dyskusja odbędzie się 10 stycznia br.  w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej … Czytaj dalej

Wizytacje PKA między 11 a 15 stycznia 2017 r. (aktualizacja).

Pierwszą połowę stycznia  2017 r. Polska Komisja Akredytacyjna zamknie następującymi ocenami (wizytacjami): 11 – 12 stycznia: na kierunku „biologia” prowadzonym na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego; na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; 12 – 13 stycznia: na kierunku „biotechnologia” prowadzonym w Collegium Medicum … Czytaj dalej

Uchwała PKA w sprawie Statutu Komisji.

Polska Komisja Akredytacyjna uchwałą nr 3/2016 przyjęła – na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – statut określający organizację i tryb działania Komisji, szczegółowe kompetencje jej organów, szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny programowej oraz sposób wyznaczania recenzentów. Kryteria dokonywania ocen programowych na profilu ogólnoakademickim oraz praktycznym zawarte są w załącznikach nr 1 i 2 do Statutu PKA, … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w pierwszych dniach stycznia 2017 r. (aktualizacja).

W pierwszych dniach roku 2017 Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 8 – 9 stycznia: na kierunku „ogrodnictwo” prowadzonym na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach; 9 – 10 stycznia: na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy; 9 – 11 stycznia: … Czytaj dalej