Oceny PKA w dniach 23 – 29 stycznia br.

Pomiędzy 23 i 29 stycznia 2017 r. członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące postępowania oceniające:

 • 23 – 24 stycznia:
  • na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie;
 • 25 – 26 stycznia:
  • na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie;
 • 27 – 28 stycznia:
  • na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu;
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej;
 • 29 -30 stycznia:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej zawierające oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów publikowane są w bazie ocen PKA po zakończeniu postępowania.