Sejm poparł nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Za nowelą ustawy o szkolnictwie wyższym, ograniczająca biurokrację na uczelniach, zagłosowali w środę posłowie. Nowela wprowadza rzadsze oceny okresowe nauczycieli akademickich, przyspiesza proces przyznawania kredytów studenckich i ułatwia dostęp do stypendiów. Za przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, która ma m.in. zmniejszyć obowiązki biurokratyczne na uczelniach, zagłosowało 433 posłów, jedynie trzech było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. „Procedujemy ustawę, która jest powszechnie oczekiwana … Czytaj dalej

Wizytacje PKA planowane w lipcu 2016 r.

Tuż przed tegoroczną przerwą wakacyjną (por. harmonogram posiedzeń Prezydium PKA) Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie oceny powtórnej na kierunku „europeistyka” prowadzonym na Wydziale Studiów Europejskich Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie (w dniu 1 lipca br.). Oceny powtórne, zgodnie z par. 21 Statutu Komisji, dokonywane są po przyznaniu przez Prezydium PKA oceny warunkowej. Ich zakres i przebieg określany jest przez Przewodniczącego lub Sekretarza z uwzględnieniem rodzaju … Czytaj dalej

Wiceprzewodnicząca PKA wzięła udział w spotkaniu nt. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz przewodnicząca Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej PKA, dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek, wzięła udział w zorganizowanym 17 czerwca br. przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii (PTF) spotkaniu dotyczącym ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele PTF, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty określa zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uzyskiwania prawa wykonywania tego … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w ostatnich dniach czerwca 2016 r.

Zespoły wizytujące Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą w ostatnich dniach czerwca następujące oceny: 27 – 29 czerwca: na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ocena instytucjonalna); 28 czerwca: na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu (ocena powtórna). Przypominamy, że Komisja publikuje również pełną informację o kierunkach studiów i jednostkach organizacyjnych wyznaczonych do oceny w danym roku akademickim na podstawie odpowiedniej … Czytaj dalej

Sekretarz PKA weźmie udział w seminarium „Dobra akredytacja – co to znaczy?”.

Dr hab. Maria Próchnicka, Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, weźmie 20 czerwca br. w organizowanym przez Fundację na rzecz Jakości Kształcenia seminarium „Dobra akredytacja – co to znaczy?”. W programie seminarium przewidziano m. in. dyskusję na temat jakości w szkolnictwie wyższym, kierunków zmian w procedurach akredytacyjnych stosowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, roli tzw. środowiskowych komisji akredytacyjnych, przykłady dobrych praktyk na przykładzie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, a także informację na temat … Czytaj dalej

Wizytacje PKA zaplanowane pomiędzy 20 i 26 czerwca.

Pomiędzy 20 a 26 czerwca br. odbędą się dwie wizytacje: zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjny przeprowadzą oceny jakości kształcenia na kierunku „psychologia” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach (24 – 25 czerwca 2016 r.) oraz na kierunku „rolnictwo” prowadzonym na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (25 – 26 czerwca 2016 r.). Wyniki procedur oceny udostępniane są publiczne w bazie … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA w Sejmie RP.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, weźmie udział w zaplanowanym na 9 czerwca br. posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, w trakcie którego odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 556). Projekt, którego zasadniczym uzasadnieniem jest dążenie do uwolnienia sfery nauki i szkolnictwa wyższego od nadmiernych obowiązków o charakterze biurokratycznym w odniesieniu do Polskiej Komisji Akredytacyjnej przewiduje … Czytaj dalej

Działalność PKA w latach 2012 – 2015.

Przedstawiamy Państwu kolejną z serii corocznych publikacji podsumowujących działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Tym razem obejmuje ona lata 2012 – 2015, a zatem czwartą kadencję PKA. We wstępie do analizy prof. dr hab. Danuta Strahl, wiceprzewodnicząca Komisji w kadencji 2012 – 2015, zwróciła uwagę, że aktywność PKA podporządkowana była powinnościom wynikającym ze strategii i misji. Te natomiast ukierunkowane były przede wszystkim na rozwijanie dialogu z uczelniami, wspieranie procesów … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w okresie 14 – 19 czerwca.

W dniach 14 – 19 czerwca 2016 r. zespoły Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny programowe i instytucjonalne: 16 – 18 czerwca: na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ocena instytucjonalna); 17 czerwca: na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego (ocena powtórna); 17 – 18 czerwca: na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii … Czytaj dalej

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej weźmie udział w Zgromadzeniu Plenarnym KRASP.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks weźmie udział w odbywającym się w dniach 3 – 4 czerwca Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), w trakcie którego przewidziano m .in. dyskusję na temat kwestii związanych z funkcjonowaniem polskiego szkolnictwa wyższego i polskiej nauki, w tym na temat działań podjętych przez KRASP na rzecz zapewnienia odpowiedniego finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w budżecie państwa na rok 2017 oraz inicjatyw … Czytaj dalej